ΕΝΕΡΚΑ Α.Ε. 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016