ΕΝΕΡΚΑ Α.Ε

Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των Δημοσίων έργων και στην μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της χώρας μας.

 

Έδρα: Παράπλευρος Λ. Κύμης 3 &

           Πλαπούτα - Ν. Ηράκλειο

Τηλ: 210 80.56.200

email: info@enerka.gr

 

         

Επικοινωνία           Δημοσιεύσεις          Η εταιρεία